Početna

 

Finansijski izveštaj
 

Spisak apoteka

 

Javne nabavke

 

Konkursi

 
APOTEKA BUJANOVAC  
 

K. Petrovića 246, 17520 Bujanovac

 

 

PIB: 104760005  

 

Ž.R.: : 840-732661-68  
 

e-mail: apobujanovac@open.telekom.rs

 
   
Telefon: ++ 381 17 651 058  
Fax:       ++ 381 17 654 449  
   
Direktor:  Naser Asani